Tietosuojaseloste

Tämä on eijankudontaputiikki.fi-verkkokaupan EU:n henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

T:mi Eijan kudontaputiikki
Osoite: Mikkolantie 2, 33470 Ylöjärvi
Puhelin: 040 7011 70
Sähköposti: kudontaputiikki@gmail.com

Vastaava yhteyshenkilö

Eija Hyvärinen, yhteystiedot yllä.

Asiakasrekisterin nimi

Nimi: T:mi Eijan kudontaputiikki verkkokaupan asiakasrekisteri

Käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja sen kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain silloin, kun asiakas on liittynyt itse postituslistalle ja tilannut uutiskirjeen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutus- ja toimitusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot, suoramarkkinointiluvan, sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

Lainmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen ja/tai sopimuksen syntymisen yhteydessä tilauslomakkeella, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla. Rekisteriin kerätään lisäksi tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

Lainmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta T:mi Eijan kudontaputiikin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Eijankudontaputiikki.fi-verkkokaupan kautta ostoksen tehneillä asiakkailla ja uutiskirjeen tilaajilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua eijankudontaputiikki.fi-verkkokauppaan liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi.

Uutiskirjeen tilauksen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun markkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. T:mi Eijan kudontaputiikilla on kuitenkin kielto-oikeudesta huolimatta oikeus käsitellä tilauksen tehneiden henkilöiden tietoja, joiden tilaaman tuotteen valmistus ja/tai toimitus on kesken, niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00